Shanghai The Land Hotel

No.361,HongZhong Road
Shanghai, Shanghai, China

Website: http://hotel.lewatmana.com/goto.html?url=/asia/china/shanghai/shanghai_the_land_hotel.html

Kategori: Accommodation, Hotel

Peta Lokasi