Haiyatt Hotel Shanghai

101 Qinjiang Road
Shanghai, Shanghai, China

Website: http://hotel.lewatmana.com/goto.html?url=/asia/china/shanghai/haiyatt_hotel_shanghai.html

Kategori: Accommodation, Hotel

Peta Lokasi